For Forside

VIDSTE DU…

Rødspætten er Europas økonomisk vigtigste fladfisk. Rødspætten er en bundfisk, der lever på sandede og stenede områder ned til 250 meters dybde. Det er en havfisk, men den kan også tilpasse sig brakvand og kan derfor findes i bl.a. flodmundinger. Den er modtagelig for overfiskeri på grund af deres langsomme vækst og lange levetid på op til 50 år. Rødspætten er vidt forekommende ved de europæiske kyster, men kan også findes i hele det nordøstlige Atlanterhav.